Stuurinformatie op basis van KPI’s

Dankzij een frisse blik en de juiste kennis helpen wij je een heldere strategie te formuleren. Daarbij richten we ons op langetermijn-waardecreatie. Duurzaamheid komt prominent naar voren. Als we jouw duurzaamheidsamibities scherp hebben, dan werken we samen een strategiekaart uit. Daarin formuleren we niet alleen doelstellingen, maar ook value drivers en KPI’s. De bestaande doelstellingen en uitgangspunten binnen je onderneming verliezen we hierbij niet uit het oog.

Het is verstandig om onderscheid te maken tussen sturings-KPI’s en output-KPI’s. Sturings-KPI’s zijn indicatoren waarmee je de voortgang op de strategie kunt bijhouden. Deze zijn idealiter gekoppeld aan value drivers; namelijk de aspecten waarin de onderneming bij uitstek dient te excelleren om de strategische doelstellingen te behalen. Een sturings-KPI is actiegericht en gekoppeld aan een target.

Output-KPI’s zijn niet per se gekoppeld aan de strategie, maar zijn om andere redenen belangrijk. Ze helpen in de communicatie met stakeholders. Je stuurt op de uitvoering van de strategie en de uitkomsten daarvan worden samengevat in indicatoren. Gezamenlijk geven deze indicatoren een beeld van de prestaties van jouw onderneming. Bijvoorbeeld: je stuurt op de implementatie van milieubesparende technologie. Daarvoor heb je beschikking over periodieke voortgangsrapportages met sturings-KPI’s. Daarnaast rapporteer je extern over de CO2 voetafdruk van de onderneming. Als output-KPI geeft dat stakeholders een overzicht van de impact die de onderneming heeft op klimaatverandering.

Sustainalize heeft veel ervaring met het ontwikkelen van KPI’s. Dat doen we in lijn met bekende richtlijnen zoals die van het Global Reporting Initiative (GRI) of het Integrated Reporting Framework (IIRC).