Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 stelden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vast. Deze doelstellingen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en vormen dé internationale agenda voor het realiseren van duurzame, inclusieve ontwikkeling tot 2030. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen bij overheden ligt, is juist de bijdrage van het bedrijfsleven van cruciaal belang.

De SDG’s zijn toonaangevend en nu al een vast onderdeel in het denken van bedrijven over strategie en communicatie. Maar hoe koppel je de SDG’s aan de bestaande stategie van je organisatie? Aan welke SDG’s kan jouw onderneming concreet een bijdrage leveren? Wij ondersteunen bedrijven met de volledige integratie van de SDG’s op basis van ons vijfstappenplan.

  1. Begrijpen van de Sustainable Development Goals
  2. Prioriteren d.m.v. Sustainalize – Impact analysis
  3. Vaststellen van indicatoren en herijken van bedrijfsdoelstellingen op basis van SDG’s
  4. Integreren in beleid en acties
  5. Communiceren van de bijdrage en monitoring

Ondernemingen zoeken hun eigen weg in de aansluiting op deze wereldwijde doelstellingen. De SDG’s zijn ambitieus. Zie ze gerust als de nieuwe morele onderbouwing van duurzame ontwikkeling. Grote woorden, maar zoals alles begint ook dit met een eerste stap. Wij begeleiden organisaties in de verschillende fases van implementatie. Van interne workshops tot externe communicatie. Onze consultants hebben sinds de publicatie van de SDG’s in 2015 ruime ervaring opgedaan en helpen u graag een bijdrage te leveren aan deze wereldwijde agenda voor 2030.