Arco ten Klooster

Met 20 jaar ervaring is Arco met recht een oude rot in het vak te noemen. Hij zette de eerste stappen in zijn MVO-carrière op Universiteit Nyenrode. Daarna gaf hij bij PwC leiding aan de assurance- en adviespraktijk voor duurzaamheidsverslaggeving en was hij verantwoordelijk voor het interne CSR beleid. Arco houdt zich graag bezig met het vertalen van doelstellingen naar meetbare managementinformatie en het inrichten van rapportagesystemen. Hij stond aan de bakermat van de Transparantiebenchmark en in 2009 was hij voorzitter van de werkgroep die voor de Raad van de Jaarverslaggeving de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving heeft herzien. Binnen Sustainalize richt Arco zich met name op de financiële sector.


arco.ten.klooster@sustainalize.com
+31 (0) 6 5154 7524