Pieter van ’t Hoff

Pieter  heeft meer dan 10 jaar ervaring met duurzaamheidsvraagstukken bij bedrijven. Tijdens zijn 5 jaar bij KPMG Sustainability heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan met jaarverslaggeving in Nederland en (vanaf 2012) in Denemarken. Hierna is hij gestart bij A.P. Møller Mærsk met als eerste taak het opstellen van een sustainability risk framework waarin onder meer de OESO richtlijnen als wel de UN Guiding Principles on Human Rights verweven zijn. Vervolgens heeft hij een strategie voor maatschappelijk verantwoordelijke scheepsrecycling ontwikkeld en geïmplementeerd in India. In zijn laatste rol leidde hij het wereldwijde programma voor duurzame inkoop met een team in Kopenhagen, Mumbai en Manila.

Eind 2017 is Pieter naar Nederland teruggekeerd met zijn familie en sindsdien werkt hij samen met Sustainalize op vraagstukken rondom onder meer mensenrechten.

 


pieter.van.t.hoff@sustainalize.com
+31 6 829 044 24