Team

Amy White

Partner
"Echte duurzaamheid wordt bereikt door relevant te zijn, nu en in de toekomst. Hoe is uw bedrijf gepositioneerd wanneer wij de duurzame ontwikkelingsdoelen bereiken in 2030, het Parijs-klimaatakkoord en de agenda van WBCSD in 2050?"
Lees meer

Anja Cichowlas

Consultant
“MVO is geen add-on, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.”
Lees meer

Anne Kippers

Consultant
"Het tastbaar en meetbaar maken van duurzame impact, leidt tot betere keuzes voor mens, natuur en bedrijf."
Lees meer

Anne-Marie Slaa

Senior consultant
“Een mooie bedrijfsambitie neerzetten is één, de weg ernaartoe is minstens net zo belangrijk.”
Lees meer

Anniek Bakker

Senior Associate
"Klimaatverandering en duurzaamheid in de bredere zin zijn de allergrootste uitdagingen voor organisaties de komende jaren. Zonder doordacht en transparant antwoord hierop, zijn organisaties uitgespeeld over 10 jaar."
Lees meer

Arco ten Klooster

Partner
“Maatschappelijke verslaggeving geeft voeding aan het debat met stakeholders, maar tegelijkertijd – en minstens zo belangrijk – zorgt het ervoor dat de ondernemingsleiding kan sturen op aspecten, die op langere termijn het succes van de onderneming bepalen.”
Lees meer

Claire Verhagen

Senior Associate
"Met communicatie kun je bewustwording kweken bij een voor jou relevant publiek. Maar zonder inhoud is het niets waard. Het begint altijd bij de impact die je als bedrijf al maakt en het verhaal dat je daarover kunt vertellen. Laat je nooit wijsmaken dat het andersom kan.”
Lees meer

Daniek Ehrismann

Consultant
“Een kansrijk bedrijf is een succesvol bedrijf. Met duurzaamheid creëer je die kans.”
Lees meer

Folkert van der Molen

Manager Sales & Business Development
“Voor een positieve impact op planeet en maatschappij, zullen veel bedrijven zich compleet opnieuw moeten uitvinden.”
Lees meer

Isaline Montariol

Consultant
"Door het ontwerpen van een gepersonaliseerde duurzaamheidsstrategie, zijn bedrijven in staat om een grote positieve impact op de maatschappij te leveren en aan een betere toekomst bij te dragen."
Lees meer

Jacqueline van den Barselaar-Remmers

Office Manager
“De toekomst van de aarde wordt gecreëerd door wat we vandaag doen. Niet morgen.”
Lees meer

Johanna Haerens

Consultant
“Duurzaamheid en economie versterken elkaar. Ze zijn de fundamenten voor een lange termijngroei.”
Lees meer

Joop Joost Hietbrink

Senior Associate
“Duurzaamheid en strategie zijn twee zijden van dezelfde medaille."
Lees meer

Julian Markus

Consultant
“Niet-financiële data is cruciaal voor het zetten van doelen en het meetbaar maken van progressie om zo tot een steeds duurzamere onderneming te komen.”
Lees meer

Justus Koek

Partner
“We helpen met het ontwikkelen van een duurzame strategie in plaats van een strategie tot duurzaamheid.”
Lees meer

Lena Hülsmann

Partner
“Er is geen one-size-fits-all aanpak. MVO is voor elk bedrijf anders. Zelfs de kleinste positieve impact draagt bij aan maatschappelijke verandering.”
Lees meer

Lianne Dijkstra

Senior Associate
“Maatschappelijke impact creëer je door te sturen op kansen.”
Lees meer

Lola Debersaques

Partner
“Het herijken van het business model op een duurzame en innovatieve manier helpt bedrijven om te blijven bestaan in de toekomst.”
Lees meer

Lot Elshuis

Consultant
“Organisaties zijn bij uitstek in de gelegenheid om waarde toe te voegen aan de maatschappij. Om vooruitgang te boeken is het belangrijk om deze toegevoegde waarde te meten en het concept ‘waardevol’ telkens te herzien.”
Lees meer

Malou Peters Sengers

Consultant
“Een duurzame strategie zorgt niet alleen voor een toekomstbestendige organisatie, maar levert ook business opportunities, bijvoorbeeld door nieuwe denkwijzen als de circulaire economie.”
Lees meer

Marleen Blanson Henkemans

Consultant
"De beweging naar een duurzame bedrijfsstrategie betekent dat duurzaamheid in alle facetten van een bedrijf terug zullen komen. Dit is de eerste stap in het werken naar een duurzame toekomst."
Lees meer

Misha Elkerbout

Senior consultant
“Ketensamenwerking speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de bedrijfsvoering.”
Lees meer

Nick de Ruiter

Partner
“Met duurzaamheid creëer je een onderscheidend vermogen dat moeilijk te kopiëren is. Je boort nieuwe markten aan, behoudt je huidige klanten en blijft innoveren.”
Lees meer

Olivier Benz

Consultant
“Duurzaamheid betekent ergens met een goede intentie te beginnen en het ontwikkelen tot een holistisch verhaal dat leidt tot een positieve impact voor ons en iedereen die daarna volgt.”
Lees meer

Pascalle Kok

Marketing & Communications Manager
"Het nastreven van duurzaamheid getuigt van de durf om verantwoordelijkheid te dragen voor de impact die je maakt op je omgeving. De waarde hiervan wordt des te evidenter wanneer je de achterliggende boodschap krachtig weet over te brengen."
Lees meer

Pieter van ’t Hoff

Senior Associate
“Het is tijd om het debat rondom verantwoordelijkheid van bedrijven te concretiseren en op een rationele manier te werken aan oplossingen.”
Lees meer

Quinten Geleijnse

Consultant
“Diepgaande impactmetingen identificeren kansen voor bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties effectief te verbeteren.”
Lees meer

Susan van Kruijsbergen

Senior consultant
“Maak het praktisch: goed inzicht in je impact en aandacht voor inbedding binnen de organisatieprocessen zijn voorwaarden om echt te kunnen verduurzamen.”
Lees meer

Tijn Willems

Consultant
“We staan als maatschappij voor ontzettend veel uitdagingen op sociaal en milieu vlak en dit is het moment om na te denken over de manier waarop wij onze toekomst richting 2030 gaan inrichten.”
Lees meer

Vivian ten Have

Consultant
“Duurzaamheid en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door je purpose aan de basis te zetten, duurzaamheid ècht te verankeren in je strategie, en je in- en externe communicatie daar naadloos op aan te sluiten, ben je als organisatie geloofwaardig en future-proof.”
Lees meer

Wout Ostermann

Consultant
“Een langetermijnvisie is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en bepaalt naast de koers ook het bestaansrecht van een organisatie.”
Lees meer